You don't have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Kinh Đại Bát Niết Bàn - Phẩm Thánh Hạnh thứ mười chín (1)

Kinh Đại Bát Niết Bàn do Tỳ kheo Thích Trí Tịnh dịch từ Hán sang Việt, Tịnh Xá Minh Đăng Quang và được Hoa Kỳ Xuất Bản năm 1990. Kinh chia làm hai mươi chín phẩm. Dưới đây là phẩm Thánh Hạnh thứ mười chín (Hán bộ trọn quyển mười một, mười hai và mười ba).

Click xem chi tiết

Kinh Đại Bát Niết Bàn - Phẩm Hiện Bịnh thứ mười tám

Kinh Đại Bát Niết Bàn do Tỳ kheo Thích Trí Tịnh dịch từ Hán sang Việt, Tịnh Xá Minh Đăng Quang và được Hoa Kỳ Xuất Bản năm 1990. Kinh chia làm hai mươi chín phẩm. Dưới đây là phẩm Hiện Bịnh thứ mười tám (Hán bộ phần sau quyển thứ mười).

Click xem chi tiết

Một chữ “tâm” thay đổi cả đời người - Thầy Thích Phước Tiến giảng

Chúng ta nghe đến hai chữ đạo đức, chúng ta hiểu nghĩa của nó, biết nó là một cái gì đó tốt mà mình cần phải có. Nhưng chúng ta không bận tâm và chúng ta cũng chưa cần thiết để làm gì. Như vậy, cái gì đóng một vai trò quan trọng trong đời sống chúng ta, giữ cho chúng ta một cuộc sống bình an để mình có được hạnh phúc một cách tương đối giữa cuộc đời này thì người xưa hay nói cái đó là cái tâm của chúng ta.

Click xem chi tiết

Tẩy độc trong tâm - Thầy Thích Trí Huệ giảng

Hằng ngày mình ăn những thức ăn không tốt thì mỗi ngày một ít nó sẽ ngấm độc từ từ vào trong cơ thể mình. Tâm mình cũng vậy. Một ngày mình sân, một ngày mình giận, một ngày mình hờn thì nó cũng ngấm độc đó vào. Đến một lúc ngày nào đó đủ lớn thì tâm mình sẽ trở nên rất phiền não. Mà chính tâm phiền não đó dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi. Do đó chúng ta phải biết cách lọc chất độc trong tâm mình ra.

Click xem chi tiết

Sống không chỉ là tồn tại - Thầy Thích Phước Tiến giảng

Một số người do không có niềm tin về Phật pháp hay họ chưa đủ duyên để học Phật. Chính vì vậy họ không có lối sống theo lời Phật dạy và họ cũng không tôn trọng về đạo đức cuộc sống nữa. Họ sống bừa bãi, buông thả, ích kỉ và gây nên sự tác tệ như một tệ nạn trong xã hội. Vậy sống như thế nào là có ý nghĩa? Mời quý vị xem bài viết Sống không chỉ là tồn tại bên dưới.

Click xem chi tiết

Người khéo nói - Thầy Thích Pháp Hòa giảng

Sống và chết nằm ngay ở miệng ta. Nếu là lời khuyến khích, động viên thì có thể vực người kia đứng dậy sau một cơn ngã quỵ. Nếu là một lời khổ não, bi ai thì cũng có thể làm cho người kia ngã quỵ ở dọc đường. Vì thế mà trong nhà Phật, một trong ba cái nghiệp quan trọng mà người con Phật phải tu nhiều đó là cái khẩu.

Click xem chi tiết

Niệm lành sanh tướng đẹp - Thầy Thích Pháp Hòa giảng

Khi mình gặp nhau hay khen nhau về ngoại hình chẳng hạn như “phát tướng” thì đó là khen tốt, khen đẹp. Người xưa có câu “Hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh. Hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt". Hữu tâm vô tướng có nghĩa là người đó tướng xấu, tướng không được đẹp nhưng mà người đó được ở chỗ có lòng tốt. Nhưng đừng lo, tướng đó khắc sẽ đẹp nhờ cái tâm lành. Ngược lại có những người có tướng đẹp mà lòng không tốt thì từ từ tính đẹp đó cũng giảm theo do tâm xấu của mình. Vậy tướng đẹp mình có là do tâm tốt mà thành.

Click xem chi tiết

Làm sao để bớt nóng giận, làm chủ cơn giận - Thầy Thích Phước Tiến giảng

Giận là diễn biến tâm lý, là sự tương giao qua tiếp xúc hằng ngày giữa người với người. Nhưng chúng ta vẫn có thể làm chủ giúp hạn chế sự phát tác của cơn giận hay làm sao cho ta chuyển hóa được cơn giận để chúng ta có một mối tương quan lành mạnh, tốt đẹp, làm cho việc ứng xử nó được hay đẹp, lịch sự và nhã nhặn.

Click xem chi tiết

Ai mà biết được ngày mai - Thầy Thích Trí Huệ giảng

Trong đời sống con người, nghiệp đủ duyên sẽ đến chứ nó không chọn ngày chọn giờ hay một thời gian nhất định nào cả. Nghiệp của chúng sanh được gieo từ nhiều đời nhiểu kiếp chứ không chỉ kiếp này trên chuỗi luân hồi vô hạn định của con người từ vô thị kiếp tức không có khởi đầu cho đến bây giờ. Đức Phật nói trong kinh là nước mắt mình khóc cho người thân mất bằng bốn lần đại dương có nghĩa là một con người sanh ra rồi diệt đi, diệt đi rồi sanh ra từ các nẻo sống cao là cõi trời, cõi người cho đến nẻo sống thấp như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh rồi thọ thân mới, làm nghiệp mới, trả nợ cũ trôi lăng qua bốn quá trình của kiếp sống là sanh, là lão, là bệnh, là tử. Mà những cái đó đến bất ngờ nên mới có câu “Ai mà biết được ngày mai”.

Click xem chi tiết

Bệnh và cách chữa - Thầy Thích Pháp Hòa giảng

Trong Phật giáo, giáo lý đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta là giáo lý về khổ. Mà trong các cái khổ căn bản của con người là bệnh. Không phải đợi già mới bệnh mà ngay trong đời sống này, hễ chúng có thân thì phải thọ bệnh. Có bệnh thì chúng ta mới có sự thay đổi qua một kiếp. Nói sâu sắc hơn là nhờ có bệnh, chúng ta biết quán chiếu để tu tập. Còn nếu không, chúng ta hay tự hào, hãnh diện về sức khỏe bản thân mình thì đôi khi chúng ta ít nhìn lại những gì chúng ta đã trải qua, tốt xấu thế nào.

Click xem chi tiết