You don't have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Kinh Đại Bát Niết Bàn - Phẩm Phạm Hạnh thứ hai mươi (2)

Kinh Đại Bát Niết Bàn do Tỳ kheo Thích Trí Tịnh dịch từ Hán sang Việt, Tịnh Xá Minh Đăng Quang và được Hoa Kỳ Xuất Bản năm 1990. Kinh chia làm hai mươi chín phẩm. Dưới đây là phẩm Phạm Hạnh thứ hai mươi (Hán bộ trọn quyển mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy và phần đầu quyển thứ mười tám).

Click xem chi tiết

Kinh Đại Bát Niết Bàn - Phẩm Phạm Hạnh thứ hai mươi (1)

Kinh Đại Bát Niết Bàn do Tỳ kheo Thích Trí Tịnh dịch từ Hán sang Việt, Tịnh Xá Minh Đăng Quang và được Hoa Kỳ Xuất Bản năm 1990. Kinh chia làm hai mươi chín phẩm. Dưới đây là phẩm Phạm Hạnh thứ hai mươi (Hán bộ trọn quyển mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy và phần đầu quyển thứ mười tám).

Click xem chi tiết

Kinh Đại Bát Niết Bàn - Phẩm Thánh Hạnh thứ mười chín (4)

Kinh Đại Bát Niết Bàn do Tỳ kheo Thích Trí Tịnh dịch từ Hán sang Việt, Tịnh Xá Minh Đăng Quang và được Hoa Kỳ Xuất Bản năm 1990. Kinh chia làm hai mươi chín phẩm. Dưới đây là phẩm Thánh Hạnh thứ mười chín (Hán bộ trọn quyển mười một, mười hai và mười ba).

Click xem chi tiết

Kinh Đại Bát Niết Bàn - Phẩm Thánh Hạnh thứ mười chín (3)

Kinh Đại Bát Niết Bàn do Tỳ kheo Thích Trí Tịnh dịch từ Hán sang Việt, Tịnh Xá Minh Đăng Quang và được Hoa Kỳ Xuất Bản năm 1990. Kinh chia làm hai mươi chín phẩm. Dưới đây là phẩm Thánh Hạnh thứ mười chín (Hán bộ trọn quyển mười một, mười hai và mười ba).

Click xem chi tiết

Kinh Đại Bát Niết Bàn - Phẩm Thánh Hạnh thứ mười chín (2)

Kinh Đại Bát Niết Bàn do Tỳ kheo Thích Trí Tịnh dịch từ Hán sang Việt, Tịnh Xá Minh Đăng Quang và được Hoa Kỳ Xuất Bản năm 1990. Kinh chia làm hai mươi chín phẩm. Dưới đây là phẩm Thánh Hạnh thứ mười chín (Hán bộ trọn quyển mười một, mười hai và mười ba).

Click xem chi tiết

Kinh Đại Bát Niết Bàn - Phẩm Thánh Hạnh thứ mười chín (1)

Kinh Đại Bát Niết Bàn do Tỳ kheo Thích Trí Tịnh dịch từ Hán sang Việt, Tịnh Xá Minh Đăng Quang và được Hoa Kỳ Xuất Bản năm 1990. Kinh chia làm hai mươi chín phẩm. Dưới đây là phẩm Thánh Hạnh thứ mười chín (Hán bộ trọn quyển mười một, mười hai và mười ba).

Click xem chi tiết

Kinh Đại Bát Niết Bàn - Phẩm Hiện Bịnh thứ mười tám

Kinh Đại Bát Niết Bàn do Tỳ kheo Thích Trí Tịnh dịch từ Hán sang Việt, Tịnh Xá Minh Đăng Quang và được Hoa Kỳ Xuất Bản năm 1990. Kinh chia làm hai mươi chín phẩm. Dưới đây là phẩm Hiện Bịnh thứ mười tám (Hán bộ phần sau quyển thứ mười).

Click xem chi tiết

Một chữ “tâm” thay đổi cả đời người - Thầy Thích Phước Tiến giảng

Chúng ta nghe đến hai chữ đạo đức, chúng ta hiểu nghĩa của nó, biết nó là một cái gì đó tốt mà mình cần phải có. Nhưng chúng ta không bận tâm và chúng ta cũng chưa cần thiết để làm gì. Như vậy, cái gì đóng một vai trò quan trọng trong đời sống chúng ta, giữ cho chúng ta một cuộc sống bình an để mình có được hạnh phúc một cách tương đối giữa cuộc đời này thì người xưa hay nói cái đó là cái tâm của chúng ta.

Click xem chi tiết

Tẩy độc trong tâm - Thầy Thích Trí Huệ giảng

Hằng ngày mình ăn những thức ăn không tốt thì mỗi ngày một ít nó sẽ ngấm độc từ từ vào trong cơ thể mình. Tâm mình cũng vậy. Một ngày mình sân, một ngày mình giận, một ngày mình hờn thì nó cũng ngấm độc đó vào. Đến một lúc ngày nào đó đủ lớn thì tâm mình sẽ trở nên rất phiền não. Mà chính tâm phiền não đó dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi. Do đó chúng ta phải biết cách lọc chất độc trong tâm mình ra.

Click xem chi tiết

Sống không chỉ là tồn tại - Thầy Thích Phước Tiến giảng

Một số người do không có niềm tin về Phật pháp hay họ chưa đủ duyên để học Phật. Chính vì vậy họ không có lối sống theo lời Phật dạy và họ cũng không tôn trọng về đạo đức cuộc sống nữa. Họ sống bừa bãi, buông thả, ích kỉ và gây nên sự tác tệ như một tệ nạn trong xã hội. Vậy sống như thế nào là có ý nghĩa? Mời quý vị xem bài viết Sống không chỉ là tồn tại bên dưới.

Click xem chi tiết